BEDRIJFSVERANTWOORDELIJKHEID

DE WAARDE DIE WE AAN DE WERELD BIEDEN IS NET ZO BELANGRIJK ALS WAT WE VERKOPEN.

Wij geloven dat de werkelijke waarde die we aan de wereld toevoegen, net zo belangrijk is als wat we verkopen. Wij investeren in onze medewerkers en onze gemeenschappen, wij zijn ons bewust welke impact wij hebben op de omgeving en we runnen het bedrijf ethisch. Hiermee komen wij tegemoet aan de belangen van onze stakeholders, in het bijzonder aan onze medewerkers, klanten, gemeenschappen, leveranciers en aandeelhouders. Wij vinden het belangrijk dat ze weten dat wij hun waarden delen.

ONZE WERKPLEK EN ONZE GEMEENSCHAPPEN

HET GAAT OM HET VERRIJKEN VAN HET LEVEN VAN ONZE MEDEWERKERS... EN ONZE BUREN.

Onze medewerkers brengen ons bedrijf tot leven en we willen hen ondersteunen door van TJX een geweldige werkplek te maken. Eveneens streven we ernaar om het leven van klanten en buren te verrijken door middel van liefdadigheidsdonaties, vrijwilligerswerk en maatschappelijke partnerschappen. We maken gebruik van ons uitgebreide winkelnetwerk om geld in te zamelen  voor organisaties die zijn afgestemd op onze missie om aan de gemeenschap te geven.

DUURZAAMHEID

SLIM VOOR ONS BEDRIJF. GOED VOOR HET MILIEU.


We richten ons op initiatieven die slim zijn voor ons bedrijf en goed voor het milieu. Onze belangrijkste aandachtsgebieden zijn efficiënt gebruik van energie, het verminderen van brandstofverbruik, recycling en afvalbeheer en ecovriendelijke gebouwen ontwerpen. Zorgen voor het milieu is niet zomaar iets wat we doen omdat het trendy is. We staan al bijna 20 jaar op de FTSE4GOOD-aandelenindex.

VERANTWOORDELIJK HANDELEN

ZO WERKEN WE NU EENMAAL

Verantwoord en ethisch handelen is een onderdeel van ons DNA en helpt ons buitengewone waarde toe te voegen voor onze klanten. We bouwen langdurige relaties op met onze leveranciers en creëren langetermijnwaarde voor onze aandeelhouders. En als we het dan toch over leveranciers hebben, we verwachten van onze leveranciers dat ze de hoge ethische normen naleven die zijn vastgelegd in onze gedragscode voor leveranciers (Vendor Code of Conduct) en het sociale nalevingsprogramma.

Ga voor meer informatie over onze wereldwijde programma’s over bedrijfsverantwoordelijkheid naar onze website, sectie: Verantwoordlijkheid.